Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – obręb Karsko, dz. nr 520/62, 520/45, 520/46. 2024-04-19 12:08:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję z dnia 05.10.2022 r. znak:RUL.6220.8.2020.AW o środowiskowych uwarunkowaniach. 2024-04-18 15:01:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej – obręb Trzcinna, dz. nr 454/20, 454/22, 454/23, 454/25, 454/28. 2024-04-17 14:52:17
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 787/4 obręb Karsko. 2024-04-16 09:07:07
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 1/W/2023 z dnia 11.04.2024 r. o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. „Budowa farmy wiatrowej Nowogródek Pomorski”. 2024-04-12 12:52:21
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Kinice dz. nr 227/17 2024-04-11 15:19:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania, odbudowie, przebudowie i budowie dawnego obiektu sakralnego - poewangelickiego kościoła 2024-04-10 11:48:29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/2024 z dnia 05.04.2024 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Karsku 2024-04-05 11:58:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 9/2024 z dnia 03.04.2024 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej 2024-04-03 10:03:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie podziemnych linii kablowych elektroenergetycznych wraz z infrastrukturą teletechniczną (linia kablowa 30 kV ze światłowodem) 2024-03-28 12:13:29