Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
Obw o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej 2024-02-29 14:28:39
Obw. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Karsku 2024-02-29 14:26:52
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3/2024 z dnia 26.02.2024 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum opiekuńczo-mieszkalnego wraz z realizacją pozostałej niezbędnej infrastruktury 2024-02-26 13:33:52
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydaniu decyzji nr 3/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy wiatrowej „Nowogródek Pomorski” składającej się z 13 turbin 2024-02-23 11:10:21
Obw. o wydaniu decyzji nr 2/2024 z dnia 20.02.2024 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku żłobka i przedszkola wraz z realizacją pozostałej niezbędnej infrastruktury technicznej 2024-02-20 13:37:48
Obw. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej na części terenu działek o nr ewid. 22/2 i 106 2024-02-20 12:35:10
Obw. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej 2024-02-20 12:33:52
Obw. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej na części terenu działek o nr ewid. 22/1, 22/2 i 71 2024-02-20 12:32:46
Obw. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej na części terenu działek 2024-02-07 13:49:11
Obw. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej na części terenu działek o nr ewid. 195, 407 i 306 2024-02-07 12:31:00