Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek 588/2, 589/1, 553/4, obręb Kasko 2024-07-04 12:49:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie i rozbudowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie Karsko, gmina Nowogródek Pomorski. 2024-06-19 14:44:23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie Nowogródek Pomorski, gmina Nowogródek Pomorski 2024-06-17 11:59:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie Trzcinna, gmina Nowogródek Pomorski 2024-06-17 11:33:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego nr 13/2024 z dnia 13.06.2024 r. 2024-06-13 13:03:40
Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych – MPZP Karsko pomiędzy ulicami Leśną i Mieszka I 2024-06-06 11:11:06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12/2024 z dnia 05.06.2024 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania, odbudowa, przebudowa i budowa dawnego obiektu sakralnego 2024-06-05 15:38:36
Obwieszczenie w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa – MPZP Kinice 2024-05-29 09:15:14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11/2024 z dnia 16.05.2024 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie powyżej 10-ciu stanowisk postojowych ogólnodostępnych dla samochodów osobowych 2024-05-16 15:17:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek 588/2, 589/1, 553/4, obręb Kasko 2024-05-16 13:03:42