Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
Obwieszczenie o zakończeniu postęp. w spr. ustalenia lok. inwestycji celu publ. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. gruntu 164/3, 169, 180/1, 195, 201, 206, 207, 479, obr. 0004 Nowogródek Pom. 2023-03-08 13:18:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego 4/2023 z dn. 07.03.2023 r. – budowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej, w miejscowości Kinice, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 244, 230/1, obr. 0002 Kinice, gm. Nowogródek Pomorski 2023-03-07 13:19:29
Obwieszczanie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany SUiKZP gminy Nowogródek Pomorski 2023-02-21 07:39:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego 3/2023 z dn. 16.02.2023 r. – budowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej, w miejscowości Kinice, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 244, 228/1, ob 0002 Kinice, gm Nowogródek Pomorski 2023-02-16 13:28:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego 2/2023 z dn. 14.02.2023 r. – budowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej, w miejscowości Kinice, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 244 obręb 0002 Kinice, gmina Nowogródek Pomorski. 2023-02-14 15:27:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publ. dla przedsięwzięcia polegającego na bud. sieci oświetlenia drog. na dz. o nr ewid.gr.164/3,169,180/1,195,201,206,207,479,ob.0004, gm. Nowogróddek Pomorski 2023-02-10 15:20:07
Obw. o zawieszeniu postęp. do czasu przedłożenia raportu w spr. wyd. decyzji o środ. uwarun. dla przedsięwzięcia pn.: „ Bud. 12 budynków letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. wyłączonej z dz. o nr ewid. 227/17, ob. Kinice 2023-02-06 15:35:53
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania obręb Kinice, działki nr ewid. 244, 230/1 – budowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej 2023-02-01 14:12:56
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania obręb Kinice, działki nr ewid. 244, 228/1 – budowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej 2023-02-01 13:20:49
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania obręb Kinice, działki nr ewid. 244 – budowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej 2023-01-30 11:01:57