Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego 2/2023 z dn. 14.02.2023 r. – budowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej, w miejscowości Kinice, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 244 obręb 0002 Kinice, gmina Nowogródek Pomorski. 2023-02-14 15:27:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publ. dla przedsięwzięcia polegającego na bud. sieci oświetlenia drog. na dz. o nr ewid.gr.164/3,169,180/1,195,201,206,207,479,ob.0004, gm. Nowogróddek Pomorski 2023-02-10 15:20:07
Obw. o zawieszeniu postęp. do czasu przedłożenia raportu w spr. wyd. decyzji o środ. uwarun. dla przedsięwzięcia pn.: „ Bud. 12 budynków letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. wyłączonej z dz. o nr ewid. 227/17, ob. Kinice 2023-02-06 15:35:53
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania obręb Kinice, działki nr ewid. 244, 230/1 – budowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej 2023-02-01 14:12:56
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania obręb Kinice, działki nr ewid. 244, 228/1 – budowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej 2023-02-01 13:20:49
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania obręb Kinice, działki nr ewid. 244 – budowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej 2023-01-30 11:01:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 1/2023 z dn. 17.01.2023 r.–budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV na potrzeby oświetlenia drogowego dz. nr ewid. 747/1,763/4, ob. Karsko 2023-01-17 15:35:51
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania obręb Karsko, działki nr ewid. 747/1, 763/4 – budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV na potrzeby oświetlenia drogowego 2023-01-02 15:02:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o nr ewid. 244 i 230/1, obręb Kinice, gmina Nowogródek Pomorski” 2022-12-30 13:51:07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o nr ewid. 244 i 228/1, obręb Kinice, gmina Nowogródek Pomorski. 2022-12-30 13:46:16