Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
Ob. o wszcz. post. w spr. ustalenia lok. inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek 22/2, 106, obręb Rokitno, gm. Nowogródek Pom. 2024-01-05 09:34:57
Ob. o wszcz. post. w spr. ustalenia lok. inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek 71, 85, 149, 150/1, obręb Trzcinna, gm. Nowogródek 2024-01-05 09:34:09
Ob. o wszcz. post. w spr. ustalenia lok. inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek 501, 587/6, obręb Giżyn, gm. Nowogródek Pom. 2024-01-05 09:33:13
Ob. o wszcz. post. w spr. ustalenia lok. inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek 22/1, 22/2, 71, obręb Rokitno, gm. Nowogródek Pom. 2024-01-05 09:31:53
Ob. o wszcz. post. w spr. ustalenia lok. inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek 195, 306, 407, gmina Nowogródek Pomorski 2024-01-04 14:22:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum opiekuńczo - mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 520/64, obręb Karsko, gmina Nowogródek Pomorski 2023-12-29 10:37:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku przedszkola i żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działek o nr ewid. 761/5 i 761/2, obręb Karsko, gmina Nowogródek Pomorski 2023-12-29 10:36:56
Ob. Wójta Gminy Nowogródek Pomorski o przystąp. do sporządzenia miejscowego planu zagosp. przestrznnego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Leśną i Mieszka I w m. Karsko 2023-12-19 11:24:14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego nr 10/2023 z dnia 08.12.2023 r. 2023-12-08 14:21:27
Ob. o wszcz. post. w spr. ustalenia lok. inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej obręb Karsko, gmina Nowogródek Pomorski 2023-12-06 15:00:23