Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2024 z dnia 31.01.2024 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej 2024-01-31 13:29:29
Obw.o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum opiekuńczo-mieszkalnego wraz z realizacją pozostałej niezbędnej infrastruktury technicznej 2024-01-26 13:50:35
Obw. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku żłobka i przedszkola wraz z realizacją pozostałej niezbędnej infrastruktury tech. i zagospodarowaniem terenu 2024-01-26 13:48:41
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Kinice. 2024-01-23 09:37:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RUL.6220.8.2020.AW z dnia 05.10.2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 70 MW 2024-01-18 13:58:27
Ob. o wszcz. post. w spr. ustalenia lok. inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek 151, 74/2, obręb Kinice 2024-01-17 12:27:38
Ob. o wszcz. post. w spr. ustalenia lok. inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek 761/5, 761/2, 762/1, obręb Karsko, gmina Nowogródek Pomorski. 2024-01-11 14:49:20
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 09 stycznia 2024 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku 2024-01-10 08:52:14
Post. o podjęciu zawieszonego postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2024-01-05 10:37:49
Ob. o zak. post. w spr. ustalenia lok. inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej 2024-01-05 09:36:14