Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania, odbudowie, przebudowie i budowie dawnego obiektu sakralnego - poewangelickiego  kościoła  z przeznaczeniem  na  centrum edukacyjno - historyczne wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. 306/2, 296/3, 301/1 (część),
501 (część), 305 (część), obręb Giżyn, gmina Nowogródek Pomorski.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Obwieszczenie pdf 393.10 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 13 maj 2024 11:50 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 maj 2024 11:50 Piotr Uberman