Obw. o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ifarmy fotowoltaicznej na dz. o nr ewid.417,418,419 ob. Giżyn, woj. zach.-pom., powiat myśliborski, gm. Nowogródek Pom.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Obwieszczenie pdf 526.53 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 01 grudzień 2023 12:13 Piotr Uberman