Przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa farmy wiatrowej „Nowogródek Pomorski” składającej się z 13 turbin, zlokalizowanych na dz. ewid. nr 174/3, 181, 227/1, 220 ob. Trzcinna oraz nr 502/2 ob. Karsko wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w gm. Nowogródek Pom., pow. myśliborski, woj. Zachodniopomorskie.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Obwieszczenie pdf 805.52 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27 listopad 2023 13:17 Piotr Uberman