Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowie stacji uzdatniania wody w m. Golin wraz z budową 2-óch zbiorników wyrównawczych na wodę o pojemności 100 m3 każdy, rozbiórką i montażem nowych obudów studni głębinowych (2 szt.) oraz realizacją pozostałej niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działek o nr ewid. 501/1, 504, 507/4, 507/5 i 508 obręb ewidencyjny Karsko, części terenu działki o nr ewid. 506 obręb ewidencyjny Karsko, terenie działki o nr ewid. 371 obręb ewidencyjny Nowogródek Pomorski oraz części terenu działek o nr ewid. 351 i 460/1 obręb ewidencyjny Nowogródek Pomorski, gmina Nowogródek Pomorski.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Obwieszczenie pdf 411.29 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 15 listopad 2023 10:51 Piotr Uberman