Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji elektroenergetycznej – rozdzielni sieciowej (RS) wraz z przebudową linii napowietrznej WN, w części realizowanej stacji oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 609 obręb Karsko, gmina Nowogródek Pomorski”.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Obwieszczenie pdf 204.76 KB Piotr Uberman
Decyzja środowiskowa Eurowind pdf 346.05 KB Piotr Uberman
Charakterystyka Eurowind pdf 128.76 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 listopad 2023 14:31 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 listopad 2023 14:32 Piotr Uberman