Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnych linii kablowych elektroenergetycznych 110 kV wraz z infrastrukturą teletechniczną (światłowodem) na części terenu działek o nr ewid. 533/1 i 534/1 obręb ewidencyjny Karsko, terenie działek o nr ewid. 159, 151 i 19 obręb ewidencyjny Sumiak, części terenu działek o nr ewid. 160/3, 162 i 195 obręb ewidencyjny Sumiak, terenie działki o nr ewid. 457/3 obręb ewidencyjny Nowogródek Pomorski, części terenu działki o nr ewid. 457/4 obręb ewidencyjny Nowogródek Pomorski, części terenu działek o nr ewid. 570, 571 i 572/1 obręb ewidencyjny Giżyn, terenie działki o nr ewid. 572/2 obręb ewidencyjny Giżyn, terenie działek o nr ewid. 97 i 71 obręb ewidencyjny Rokitno, części terenu działek o nr ewid. 22/1, 22/2 i 1 obręb ewidencyjny Rokitno, części terenu działki o nr ewid. 279 obręb ewidencyjny Kinice, terenie działek o nr ewid. 281 i 5 obręb ewidencyjny Kinice, gmina Nowogródek Pomorski oraz części terenu działek o nr ewid. 192, 152, 105/1, 50/6, 52 i 57 obręb ewidencyjny Mostkowo i terenie działek  o nr ewid. 151/9, 151/14, 151/11 i 51 obręb ewidencyjny Mostkowo, gmina Barlinek.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Obwieszczenie pdf 498.57 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 06 listopad 2023 11:05 Piotr Uberman