Zamówienia publiczne

Tytuł Wytworzony
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Karsko 2023-05-30 14:29:14
Przebudowa ulic zlokalizowanych w m. Nowogródek Pomorski wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2023-04-27 14:43:41
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Karsko 2023-03-14 14:47:03
Ogłoszenie nr 2 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2022-11-30 11:42:15
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2022-11-14 15:21:14
Ogłoszenie o zamówieniu - "Dostawa oleju napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego" 2022-10-21 12:22:50
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w miejscowości Karsko, na potrzeby placówki wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Gminy Nowogródek Pomorski 2022-07-22 10:10:35
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Karsko 2022-07-05 09:00:48
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania p.n. Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średeniego dla OSP Karsko 2022-07-04 12:05:44
Ogłoszenie - Roboty budowlane Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w miejscowości Karsko, na potrzeby placówki wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Gminy Nowogródek Pomorski 2022-06-22 15:04:14