Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie pdf 132.81 KB Piotr Uberman
Promesa pdf 635.42 KB Piotr Uberman
Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 509.32 KB Piotr Uberman
załącznik nr 1- projekty techniczne 7z 17.07 MB Piotr Uberman
załącznik nr 1a- projekty techniczne - kanaliza TOM I 7z 55.30 MB Piotr Uberman
Załącznik nr 1A - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 nadzór inwestorski docx 60.51 KB Piotr Uberman
załącznik nr 2 - Specyfikacje techniczne zip 2.12 MB Piotr Uberman
załącznik nr 3 - przedmiary - TER zip 1.14 MB Piotr Uberman
Załącznik nr 4 - projekt umowy docx 84.88 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 5- Formularz ofertowy dla cz. I docx 65.44 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 5 A- Formularz ofertowy dla cz. II docx 65.72 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia docx 60.36 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 6 A- wzór oświadczenia docx 60.63 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 44.46 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 7A - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 44.42 KB Piotr Uberman
Oświadczenie do promesy pdf 187.71 KB Piotr Uberman
Modyfikacja pdf 261.85 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 1- projekty techniczne modyfikacja 7z 17.30 MB Piotr Uberman
załącznik nr 1a- projekty techniczne - kanaliza TOM I modyfikacja 7z 59.26 MB Piotr Uberman
Informacja o kwocie jaką zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pdf 331.23 KB Piotr Uberman
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT pdf 527.25 KB Piotr Uberman
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY pdf 571.94 KB Piotr Uberman
Ogłoszenie o zawarciu umowy pdf 89.15 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 27 kwiecień 2023 14:43 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 27 kwiecień 2023 14:52 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
czwartek, 27 kwiecień 2023 15:59 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 kwiecień 2023 15:59 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 27 kwiecień 2023 16:00 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 27 kwiecień 2023 16:01 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 27 kwiecień 2023 16:02 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 27 kwiecień 2023 16:02 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 27 kwiecień 2023 16:04 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28 kwiecień 2023 09:33 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 maj 2023 13:49 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 maj 2023 13:53 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 maj 2023 14:00 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15 maj 2023 11:58 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15 maj 2023 15:24 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 maj 2023 14:52 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20 czerwiec 2023 13:43 Piotr Uberman