Zamówienia publiczne

Tytuł Wytworzony
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego 2023-11-27 13:23:59
Zaproszenie do składania ofert - Remont dachu kościoła parafialnego w Trzcinnej 2023-11-15 15:30:31
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2023-10-31 11:51:06
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej nr 790027Z w miejscowości Kinice 2023-07-06 14:50:37
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Karsko 2023-05-30 14:29:14
Przebudowa ulic zlokalizowanych w m. Nowogródek Pomorski wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2023-04-27 14:43:41
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Karsko 2023-03-14 14:47:03
Ogłoszenie nr 2 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2022-11-30 11:42:15
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2022-11-14 15:21:14
Ogłoszenie o zamówieniu - "Dostawa oleju napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego" 2022-10-21 12:22:50