Zamówienia publiczne

Tytuł Wytworzony
Ogłoszenie o zamówieniu - DOSTAWA SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO TYPU ŚREDNIEGO 2022-06-14 14:22:10
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu Granty PPGR 2022-06-10 14:57:09
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w miejscowości Karsko, na potrzeby placówki wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Gminy Nowogródek Pomorski 2022-06-01 12:58:48
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa drogi do m. Parzeńsko wraz z budową wodociągu z m. Karsko do m. Parzeńsko i Ławin oraz Przebudowa ul. Pionierów w m. Karsko wraz z budową oświetlenia 2022-03-18 13:31:21
Udzielenie kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie deficytu budżetu gminy Nowogródek Pomorski w roku 2021 2021-11-25 07:41:08
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Gminy Nowogródek Pomorski i jej jednostek organizacyjnych 2021-10-28 14:35:57
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2021-10-22 14:20:38
Dostawa oleju napędowego do zbiornika należącego do zamawiającego 2021-10-12 15:21:40
„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Kinice Obr. Kinice, gm. Nowogródek Pomorski” 2021-05-12 12:33:01
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Wyłonienie zarządcy samorządowej instytucji kultury pod nazwą Wiejski Ośrodek Kultury w Nowogródku Pomorskim 2021-04-15 15:03:26