Wymagane dokumenty

1. Zlecenie usługi piłą motorową

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Usług Komunalnych

pokój nr 8

ul. A. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

Opłaty

- cena za 1h usług piłą motorową - 35,00 zł netto + 23% VAT

- cena za 1 km dojazdu na miejsce wykonania usługi - 4,00 zł netto + 23% VAT

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

Zarządzenie Wójta Gminy nr  29/2014 z 31.08.2014 r.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak