Wymagane dokumenty

1. Zlecenie wynajmu ciągnika z kierowcą ( z jedną przyczepą)

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Usług Komunalnych

pokój nr 8

ul. A. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

Opłaty

opłata za 1 godz. wynajęcia ciągnika:

- z przyczepą  4 t -   80 zł netto  + 23% VAT

- z przyczepą  10 t – 90 zł netto  + 23% VAT

cena za 1 km dojazdu ciągnika - 4 zł netto + 23 % VAT

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

Zarządzenie Wójta Gminy nr  29/2014 z 31.08.2014 r.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak