Zamówienia publiczne

Tytuł Wytworzony
Usługi edukacyjne obejmujace prowadzenie zajęć w ramach projektu indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Nowogródek Pomorski 2011-11-18 10:36:58
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych 2011-11-03 13:05:10
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach programu indywidualizacja procesu nauczania w gminie Nowogródek Pomorski 2011-10-31 10:47:32
Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej w budynku przedszkola w Karsku 2011-10-17 15:53:41
Pełnienie funkcji inzyniera kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji karsko 2011-10-05 14:09:34
dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I ? III szkół podstawowych 2011-10-05 12:33:06
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Nowogródek Pomorski 2011-10-05 12:15:43
Wymiana instalacji c.o. wraz z kotłownią w budynku Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski 2011-09-29 12:49:36
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych 2011-09-05 17:25:30
Remont zastępczej sali gimnastycznej i szatni dla uczniów w Szkole Podstawowej w Nowogródku Pomorskim 2011-08-31 13:37:32