Zamówienia publiczne

Tytuł Wytworzony
Adaptacja remizy OSP na potrzeby kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i zakupem wyposażenia w miejscowości Trzcinna. 2012-02-10 13:03:08
Dostawa paliwa płynnego do pojazdów oraz sprzętu będącego w dyspozycji Zakładu Usług Komunalnych w Nowogródku Pomorskim 2012-02-09 10:54:55
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z pługiem śnieżnym - leasing operacyjny dla Zakładu Usług Komunalnych w Nowogródku Pomorskim 2012-01-25 15:10:55
Dostawa paliwa płynnego do pojazdów oraz sprzętu będacego w dyspozycji Zakładu Usług Komunalnych 2012-01-23 10:27:59
Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów szkolnych będących w dyspozycji Zakładu Usług Komunalnych w Nowogródku Pomorskim 2012-01-19 11:54:15
Dostawa paliwa płynnego do pojazdów oraz sprzętu będącego w dyspozycji Zakładu Usług Komunalnych w Nowogródku Pomorskim 2012-01-13 10:45:10
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z pługiem śnieżnym - leasing operacyjny dla Zakładu Usług Komunlanych w Nowogródku Pomorskim 2012-01-12 11:24:26
Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów szkolnych będących w dyspozycji Zakładu Usług Komunalnych w Nowogrodku Pomorskim 2012-01-10 15:58:02
Budowa pomostu z przeznaczeniem dla sportów wędkarskich i cumowania sprzętu sportowego na jeziorze Karskie Wielkie na terenie sportowo - rekreacyjnym w miejscowości Karsko 2012-01-03 14:30:47
Dostawa ciągnika rolniczego wraz z pługiem śnieżnym - leasing operacyjny dla Zakładu Usług Komunalnych w Nowogródku Pomorskim 2011-12-29 13:40:48