Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie pdf 118.75 KB Piotr Uberman
SWZ pdf 533.29 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 1.1 -dokumentacja techniczna dla części I 7z 24.29 MB Piotr Uberman
Załącznik nr 1.2 - dokumentacja techniczna dla części II 7z 15.51 MB Piotr Uberman
Załącznik nr 1.3 - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr III docx 59.98 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 2.1 - specyfikacje techniczne dla części I 7z 22.48 MB Piotr Uberman
Załącznik nr 2.2 - specyfikacje techniczne dla części nr II 7z 21.92 MB Piotr Uberman
Załącznik nr 3.1 - przedmiary robót dla części nr I 7z 1.73 MB Piotr Uberman
Załącznik nr 3.2 - przedmiary robót dla części nr II 7z 1.18 MB Piotr Uberman
Załącznik nr 4.1- projektowane postanowienia umowy część I docx 99.23 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 4.2- projektowane postanowienia umowy część II docx 98.90 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 4.3 - projektowane postanowienia umowy część III doc 88.00 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 5.1 - wzór formularza ofertowego dla cz. I docx 65.60 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 5.2 - wzór formularza ofertowego dla cz. II docx 65.54 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 5.3 - wzór formularza ofertowego dla cz. III docx 66.51 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 6.1 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia dla części I docx 60.54 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 6.2 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia dla części II docx 60.42 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 6.3 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia części III docx 62.58 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 7.1 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby część I docx 44.93 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 7.2 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby część II docx 45.04 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 7.3- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby część III docx 45.10 KB Piotr Uberman
SWZ - modyfikacja pdf 248.87 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 3.2 - przedmiary robót dla części II - modyfikacja 7z 2.63 MB Piotr Uberman
Odpowiedź na zapytanie pdf 287.89 KB Piotr Uberman
Odpowiedź na zapytanie 2 pdf 437.78 KB Piotr Uberman
Zmiana ogłoszenia pdf 37.21 KB Piotr Uberman
Zapytanie 3 - modyfikacja docx 170.49 KB Piotr Uberman
SWZ - modyfikacja docx 335.52 KB Piotr Uberman
Informacja o kwocie jaką zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pdf 407.22 KB Piotr Uberman
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT pdf 677.83 KB Piotr Uberman
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY pdf 788.18 KB Piotr Uberman
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 110.87 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 marzec 2024 12:49 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 marzec 2024 12:50 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 marzec 2024 12:52 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 14 marzec 2024 12:52 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 marzec 2024 12:54 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 marzec 2024 12:55 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 marzec 2024 12:57 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 marzec 2024 12:59 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 marzec 2024 13:01 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 15 marzec 2024 12:28 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 marzec 2024 10:44 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 marzec 2024 08:41 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 marzec 2024 14:44 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 05 kwiecień 2024 11:57 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15 kwiecień 2024 14:57 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04 czerwiec 2024 12:56 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 czerwiec 2024 11:35 Piotr Uberman