Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie pdf 118.02 KB Piotr Uberman
SWZ pdf 258.07 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia doc 127.00 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 2 -Formularz ofertowy docx 20.75 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art 125 Pzp doc 51.50 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy doc 47.00 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 37.00 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 6 - Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp docx 15.13 KB Piotr Uberman
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 35.95 KB Piotr Uberman
SWZ - modyfiakcja pdf 258.90 KB Piotr Uberman
Wyjaśnienia pdf 643.66 KB Piotr Uberman
Informacja o kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia pdf 255.90 KB Piotr Uberman
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT pdf 360.47 KB Piotr Uberman
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY pdf 412.59 KB Piotr Uberman
Ogłoszenie o wynikach postępowania pdf 59.39 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 lipiec 2022 09:00 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 12 lipiec 2022 10:17 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 15 lipiec 2022 11:30 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19 lipiec 2022 14:29 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09 wrzesień 2022 10:17 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 16 wrzesień 2022 13:11 Piotr Uberman