Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie pdf 115.57 KB Piotr Uberman
Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 468.00 KB Piotr Uberman
załącznik nr 1 - projekt wraz załącznikami 7z 9.42 MB Piotr Uberman
Załącznik nr 2 - projekt techniczny Karsko pdf 2.08 MB Piotr Uberman
Załącznik nr 3 Specyfikacje techniczne zip 757.50 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 4 - przedmiary robót 7z 1.15 MB Piotr Uberman
Załącznik nr 5 - projekt umowy docx 101.46 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy docx 70.17 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 7 - wzór oświadczenia docx 70.18 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zaoby docx 51.89 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 9 - wykaz robót docx 52.88 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 10 - wykaz osób docx 51.85 KB Piotr Uberman
Informacja o kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia pdf 409.21 KB Piotr Uberman
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT pdf 438.86 KB Piotr Uberman
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf 331.21 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 22 czerwiec 2022 15:04 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 czerwiec 2022 15:04 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 czerwiec 2022 15:07 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 22 czerwiec 2022 15:08 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 22 czerwiec 2022 15:11 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 czerwiec 2022 15:13 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 lipiec 2022 11:42 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 lipiec 2022 09:30 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 lipiec 2022 13:41 Piotr Uberman