Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie pdf 119.37 KB Piotr Uberman
SWZ pdf 256.47 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia docx 52.32 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 2 -Formularz ofertowy docx 21.21 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art 125 Pzp doc 51.50 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy doc 51.00 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 37.00 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 6 - Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp docx 15.09 KB Piotr Uberman
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 39.22 KB Piotr Uberman
SWZ - Modyfikacja doc 166.00 KB Piotr Uberman
Wyjaśnienia pdf 551.02 KB Piotr Uberman
Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy - modyfikacja doc 51.00 KB Piotr Uberman
Kwota jaką zamawiający ma zamiar przeznaczyć pdf 260.54 KB Piotr Uberman