Ogłoszenia gminne

Tytuł Wytworzony
Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - projekt uchwały na 2022 2021-10-22 14:26:25
Ogłoszenie wyników konkursu ofert 2021 (II półrocza) dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań ze środków budżetu gminy z zakresu wspierania rozwoju sportu 2021-09-29 09:31:52
Otwarty konkurs ofert 2021 (II półrocza) dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań ze środków budżetu gminy z zakresu wspierania rozwoju sportu 2021-08-18 11:59:40
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2021 rok” 2021-08-12 15:52:55
Ogł. w spr. możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zad. pub. Gm. Nowogródek Pom. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prow. dział. pożytku publ. na 2021r 2021-07-08 15:00:35
Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2021-06-25 13:57:24
INWENTARYZACJA LASÓW PRYWATNYCH 2021-06-08 13:17:16
Raport o stanie gminy Nowogródek Pomorski za rok 2020 2021-05-28 13:26:55
Informacja Starosty Gorzowskiego w spr. operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków 2021-05-14 13:24:56
Sprawozdanie z realizacji w roku 2020 Programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego 2021-05-14 09:45:51