Ogłoszenia gminne

Tytuł Wytworzony
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych 2022-03-01 14:58:35
Rozstrzygnięcie konkursu dla Klubów Sportowych 2022-02-25 14:40:43
Uchwała nr XXXI/359/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2022 roku 2022-02-04 10:46:50
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2022 dla klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2022-02-01 14:33:51
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy gminnej sieci wodociągowej - KARLIN KINICE 2021-10-28 15:41:40
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy gminnej sieci wodociągowej - GOLIN RATAJE 2021-10-28 15:40:47
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy gminnej sieci wodociągowej - KARLIN ROKITNO 2021-10-28 15:38:47
Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - projekt uchwały na 2022 2021-10-22 14:26:25
Ogłoszenie wyników konkursu ofert 2021 (II półrocza) dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań ze środków budżetu gminy z zakresu wspierania rozwoju sportu 2021-09-29 09:31:52
Otwarty konkurs ofert 2021 (II półrocza) dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań ze środków budżetu gminy z zakresu wspierania rozwoju sportu 2021-08-18 11:59:40