Wymagane dokumenty

Wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie      

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski   A. Mickiewicza 15 , 74-304 Nowogródek Pomorski 

Opłaty

Podanie  - bez opłaty
Zaświadczenie - opłata skarbowa - 17,00  zł 

Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (…) w sprawach ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin (…)   oraz wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w ww. sprawach (art. 2 ust. 1 ustawy o opacie skarbowej) 

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni

Podstawa prawna

art. 217  Kodeksu Postępowania  Administracyjnego

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Wersja nr 2