Wymagane dokumenty

1. Zlecenie wynajmu samochodu dostawczego VW Transporter

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Usług Komunalnych

Pokój nr 8

ul. A. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

Opłaty

opłata za 1 km wynajmu samochodu dostawczego VW Transporter – 2,00 zł netto + 23% VAT

cena za 1 km dojazdu -  4 zł netto + 23 % VAT

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

Zarządzenie Wójta Gminy nr  29/2014 z 31.08.2014 r.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak