Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego, do którego uprawnienie wskazał sąd w wyroku eksmisyjnym lub

2. Załączniki:

- Wyrok eksmisji z lokalu mieszkalnego

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Usług Komunlanych, pokój nr 2

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni

Podstawa prawna

art. 14,17 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.150)