Wymagane dokumenty

1. Zlecenie przeglądu wewnętrznej instalacji wodociągowej na wniosek odbiorcy

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Usług Komunalnych

ul. A. Mickiewicza  15

pokój nr 8

74-304 Nowogródek Pomorski

Opłaty

Jednorazowy przegląd wewnętrznej instalacji – 130 zł netto + 8% VAT

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

Zarządzenie Wójta Gminy nr 5/2015 z 20.03.2015 r.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak