Wymagane dokumenty

1. Zlecenie plombowania wodomierza

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Usług Komunalnych

Pokój nr 8

ul. A. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

Zarządzenie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski nr  5/2015 z 20.03.2015 r.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak