Wymagane dokumenty

Znaleziony dowód osobisty.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

OriSO Stanowisko d/s Obywatelskich - pokój nr 7

Podinspektor ds. Obywatelskich Urszula Wolak

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej.

wersja nr 3