1. Uchwała Nr II/4/2024 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Kinice
  2. Uchwała Nr II/5/2024 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2024
  3. Uchwała Nr II/6/2024 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2024 – 2032
  4. Uchwała Nr II/7/2024 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 69/1 w Kinicach
  5. Uchwała Nr II/8/2024 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
  6. Uchwała Nr II/9/2024 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Nowogródek Pomorski
  7. Uchwała Nr II/10/2024 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowogródek Pomorski
  8. Uchwała Nr II/11/2024 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w pasie drogi powiatowej
  9. Uchwała Nr II/12/2024 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2024 r. zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego
  10. Uchwała Nr II/13/2024 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zwrotu działek nr 657/2 i 656/2 obręb Karsko na rzecz Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała I/4/2024 pdf 4.78 MB Piotr Uberman
Uchwała I/5/2024 pdf 2.62 MB Piotr Uberman
Uchwała I/6/2024 pdf 4.56 MB Piotr Uberman
Uchwała I/7/2024 pdf 173.53 KB Piotr Uberman
Uchwała I/8/2024 pdf 429.84 KB Piotr Uberman
Uchwała I/9/2024 pdf 387.78 KB Piotr Uberman
Uchwała I/10/2024 pdf 554.55 KB Piotr Uberman
Uchwała I/11/2024 pdf 740.91 KB Piotr Uberman
Uchwała I/12/2024 pdf 392.49 KB Piotr Uberman
Uchwała I/13/2024 pdf 209.90 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 24 czerwiec 2024 10:19 Piotr Uberman