1. Uchwała Nr LII/369/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2023
  2. Uchwała Nr LII/370/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2023 - 2032
  3. Uchwała Nr LII/371/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski oraz ustalenia stawki tej opłaty
  4. Uchwała Nr LII/372/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2024
  5. Uchwała Nr LII/373/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2024 - 2032
  6. Uchwała Nr LII/374/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2027 w Gminie Nowogródek Pomorski
  7. Uchwała Nr LII/375/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w Gminie Nowogródek Pomorski w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
  8. Uchwała Nr LII/376/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
  9. Uchwała Nr LII/377/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 oraz przyjęcia do realizacji projektu pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski”
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała LII/369/2023 pdf 1.95 MB Piotr Uberman
Uchwała LII/370/2023 pdf 4.33 MB Piotr Uberman
Uchwała LII/371/2023 pdf 1.16 MB Piotr Uberman
Uchwała LII/372/2023 pdf 16.04 MB Piotr Uberman
Uchwała LII/373/2023 pdf 4.54 MB Piotr Uberman
Uchwała LII/374/2023 pdf 10.17 MB Piotr Uberman
Uchwała LII/375/2023 pdf 1.10 MB Piotr Uberman
Uchwała LII/376/2023 pdf 2.53 MB Piotr Uberman
Uchwała LII/377/2023 pdf 531.68 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 05 luty 2024 12:38 Piotr Uberman