1. Uchwała Nr L/351/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2023 – 2026”
  2. Uchwała Nr L/352/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 30/64 w Kinicach
  3. Uchwała Nr L/353/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 października 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
  4. Uchwała Nr L/354/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 października 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
  5. Uchwała Nr L/355/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Leśną i Mieszka I w miejscowości Karsko
  6. Uchwała Nr L/356/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Nowogródek Pomorski
  7. Uchwała Nr L/357/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski
  8. Uchwała Nr L/358/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 października 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała L/351/2023 pdf 17.67 MB Piotr Uberman
Uchwała L/352/2023 pdf 188.44 KB Piotr Uberman
Uchwała L/353/2023 pdf 621.44 KB Piotr Uberman
Uchwała L/354/2023 pdf 588.31 KB Piotr Uberman
Uchwała L/355/2023 pdf 1.25 MB Piotr Uberman
Uchwała L/356/2023 pdf 2.28 MB Piotr Uberman
Uchwała L/357/2023 pdf 30.67 MB Piotr Uberman
Załącznik do uchwały L/357/2023 gml 33.33 KB Piotr Uberman
Uchwała L/358/2023 pdf 1.26 MB Piotr Uberman