• Uchwała Nr XL/275/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2022
  • Uchwała Nr XL/276/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2022 – 2032
  • Uchwała Nr XL/277/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 października 2022 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  • Uchwała Nr XL/278/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla gminy Nowogródek Pomorski”
  • Uchwała Nr XL/279/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia prowadzenia
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała XL 275 2022 pdf 790.01 KB Piotr Uberman
Uchwała XL 276 2022 pdf 3.49 MB Piotr Uberman
Uchwała XL 277 2022 pdf 622.40 KB Piotr Uberman
Uchwała XL 278 2022 pdf 182.58 KB Piotr Uberman
Uchwała XL 279 2022 pdf 207.19 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 04 listopad 2022 13:03 Piotr Uberman