• Uchwała Nr XXXIX/265/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 8 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsku z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego
  • Uchwała Nr XXXIX/266/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2022
  • Uchwała Nr XXXIX/267/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 8 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2022 – 2032
  • Uchwała Nr XXXIX/268/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kinice na lata 2022-2025”
  • Uchwała Nr XXXIX/269/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ustalenia terminu wyboru Sołtysa Sołectwa Trzcinna
  • Uchwała Nr XXXIX/270/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ustalenia terminu wyboru Sołtysa Sołectwa Rokitno
  • Uchwała Nr XXXIX/271/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 8 września 2022 r. w sprawie w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogródek Pomorski
  • Uchwała Nr XXXIX/272/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 8 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 874 w Parzeńsku
  • Uchwała Nr XXXIX/273/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 8 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 28/7 w Świątkach
  • Uchwała Nr XXXIX/274/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 8 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia działki nr 88/3 położonej w Trzcinnej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała XXXIX 265 2022 pdf 392.42 KB Piotr Uberman
Uchwała XXXIX 266 2022 pdf 2.00 MB Piotr Uberman
Uchwała XXXIX 267 2022 pdf 4.76 MB Piotr Uberman
Uchwała XXXIX 268 2022 pdf 8.79 MB Piotr Uberman
Uchwała XXXIX 269 2022 pdf 235.32 KB Piotr Uberman
Uchwała XXXIX 270 2022 pdf 229.69 KB Piotr Uberman
Uchwała XXXIX 271 2022 pdf 3.62 MB Piotr Uberman
Uchwała XXXIX 272 2022 pdf 193.58 KB Piotr Uberman
Uchwała XXXIX 273 2022 pdf 201.04 KB Piotr Uberman
Uchwała XXXIX 274 2022 pdf 195.24 KB Piotr Uberman