WYKAZ UCHWAŁ
PODJĘTYCH NA XXVIII SESJI RADY GMINY
NOWOGRÓDEK POMORSKI
z dnia 15 lipca 2021

 

 • Uchwała Nr XXVIII/167/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski wotum zaufania
 • Uchwała Nr XXVIII/168/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowogródek Pomorski za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Nowogródek Pomorski za 2020 r.
 • Uchwała Nr XXVIII/169/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2020 r.
 • Uchwała Nr XXVIII/170/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części działki nr 186/2 i garażu w Nowogródku Pomorskim
 • Uchwała Nr XXVIII/171/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Nowogródku Pomorskim
 • Uchwała Nr XXVIII/172/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całościowego zwolnienia z odpłatności za usługi, jak również określenia trybu pobierania usługi
 • Uchwała Nr XXVIII/173/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 • Uchwała Nr XXVIII/174/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia terminu wyboru Sołtysa Sołectwa Karsko
 • Uchwała Nr XXVIII/175/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowogródek Pomorski na rok szkolny 2021/2022
 • Uchwała Nr XXVIII/176/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Nowogródek Pomorski.
 • Uchwała Nr XXVIII/177/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Nowogródek Pomorski.
 • Uchwała Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowogródek Pomorski na 2021 rok
 • Uchwała Nr XXVIII/179/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części Gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Giżyn
 • Uchwała Nr XXVIII/180/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia działki nr 30/7 położonej w Kinicach na rzecz jej użytkownika wieczystego
 • Uchwała Nr XXVIII/181/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowogródek Pomorski na lata 2021 – 2023
 • Uchwała Nr XXVIII/182/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Myśliborskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową
 • Uchwała Nr XXVIII/183/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2021.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwala XXVIII/167/2021 pdf 147.84 KB Piotr Uberman
Uchwala XXVIII/168/2021 pdf 199.74 KB Piotr Uberman
Uchwala XXVIII/169/2021 pdf 224.96 KB Piotr Uberman
Uchwala XXVIII/170/2021 pdf 216.06 KB Piotr Uberman
Uchwala XXVIII/171/2021 pdf 197.67 KB Piotr Uberman
Uchwala XXVIII/172/2021 pdf 1.14 MB Piotr Uberman
Uchwala XXVIII/173/2021 pdf 894.59 KB Piotr Uberman
Uchwala XXVIII/174/2021 pdf 233.52 KB Piotr Uberman
Uchwala XXVIII/1675/2021 pdf 198.41 KB Piotr Uberman
Uchwala XXVIII/176/2021 pdf 1.33 MB Piotr Uberman
Uchwala XXVIII/177/2021 pdf 1.39 MB Piotr Uberman
Uchwala XXVIII/178/2021 pdf 345.31 KB Piotr Uberman
Uchwala XXVIII/179/2021 pdf 2.47 MB Piotr Uberman
Uchwala XXVIII/180/2021 pdf 175.71 KB Piotr Uberman
Uchwala XXVIII/181/2021 pdf 9.81 MB Piotr Uberman
Uchwala XXVIII/182/2021 pdf 499.56 KB Piotr Uberman
Uchwala XXVIII/183/2021 pdf 204.12 KB Piotr Uberman