• Uchwała Nr XXVI/152/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2021.
 • Uchwała Nr XXVI/153/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2021 – 2031.
 • Uchwała Nr XXVI/154/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Kinice”
 • Uchwała Nr XXVI/155/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia „W Zielone Gramy” na Wójta Gminy Nowogródek Pomorski w związku z nieudzieleniem odpowiedzi na pismo dotyczące funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Karsku i zaniechaniem podjęcia działań naprawczych zapobiegających degradacji środowiska
 • Uchwała Nr XXVI/156/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowogródek Pomorski na 2021 rok
 • Uchwała Nr XXVI/157/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowogródek Pomorski
  na rok 2021.

 • Uchwała Nr XXVI/158/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 1084/12 w Karsku.
 • Uchwała Nr XXVI/159/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 30/64 w Kinicach
 • Uchwała Nr XXVI/160/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nowogródek Pomorski sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, oznaczonej jako dz. nr 170/1 w Kinicach.
 • Uchwała Nr XXVI/161/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 145/1 położonej
  w Sumiaku
 • Uchwała Nr XXVI/162/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 405/3 położonej
  w Nowogródku Pomorskim
 • Uchwała Nr XXVI/163/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 450/2 położonej
  w Nowogródku Pomorskim
 • Uchwała Nr XXVI/164/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 10 lat nieruchomości oznaczonej nr działki 340/2 w Nowogródku Pomorskim
 • Uchwała Nr XXVI/165/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia działki nr 902/4 położonej
  w Parzeńsku na rzecz jej użytkowników wieczystych
 • Uchwała Nr XXVI/166/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogródek Pomorski na 2021 rok
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwala XXVI 152 2021 pdf 1.05 MB Piotr Uberman
Uchwala XXVI 153 2021 pdf 241.07 KB Piotr Uberman
Uchwala XXVI 154 2021 pdf 320.03 KB Piotr Uberman
Uchwala XXVI 155 2021 pdf 766.22 KB Piotr Uberman
Uchwala XXVI 156 2021 pdf 682.60 KB Piotr Uberman
Uchwala XXVI 157 2021 pdf 897.89 KB Piotr Uberman
Uchwala XXVI 158 2021 pdf 187.40 KB Piotr Uberman
Uchwala XXVI 159 2021 pdf 184.27 KB Piotr Uberman
Uchwala XXVI 160 2021 pdf 218.44 KB Piotr Uberman
Uchwala XXVI 161 2021 pdf 178.36 KB Piotr Uberman
Uchwala XXVI 162 2021 pdf 184.33 KB Piotr Uberman
Uchwala XXVI 163 2021 pdf 183.10 KB Piotr Uberman
Uchwala XXVI 164 2021 pdf 186.54 KB Piotr Uberman
Uchwala XXVI 1652021 pdf 179.69 KB Piotr Uberman
Uchwala XXVI 166 2021 pdf 4.63 MB Piotr Uberman