Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała Nr VIII/46/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie połączenia obszarów określonych w uchwa pdf 2.47 MB Piotr Uberman
Uchwała Nr VIII/45/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy. pdf 220.21 KB Piotr Uberman
Uchwała Nr VIII/44/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie: nabycia na własność Gminy Nowogródek P pdf 380.07 KB Piotr Uberman
Uchwała Nr VIII/43/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/22/02 Rady Gmin pdf 251.34 KB Piotr Uberman
Uchwała Nr VIII/42/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków pdf 803.18 KB Piotr Uberman
Uchwała Nr VIII/41/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 czerwca 2007 r. uchylająca uchwałę Nr IV/19/2002 z dnia 30 grudni pdf 479.46 KB Piotr Uberman
Uchwała Nr VIII/40/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej. pdf 561.99 KB Piotr Uberman
Uchwała Nr VIII/39/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie: nadania statutu Urzędowi Gminy Nowogró pdf 362.58 KB Piotr Uberman
Uchwała Nr VIII/38/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie określenia wysokości najniższego wynagr pdf 380.34 KB Piotr Uberman
Uchwała Nr VIII/37/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. pdf 741.95 KB Piotr Uberman
ykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego. pdf 602.39 KB Piotr Uberman