L.P. Imię Nazwisko Funkcja
1 Robert Rzeźnicki Przewodniczący
2 Małgorzata Glapka Wiceprzewodnicząca
3 Jan Urbanowski   Radny
4 Halina Roszczyk-Lazarek  Radna
5 Marian Jaśkowiec Radny
6 Arkadiusz Mierzwa  Radny
7 Grzegorz Pokonieczny Radny
8 Marcin Drobniak Radny
9 Wioletta Sidor Radna
10 Danuta Wiśniewska Radna
11 Janusz Mickiewicz     Radny
12 Jolanta Kożuchowska Radna
13 Iwona Bagińska  Radna
14 Marek Sołtys  Radny
15 Sławomir Wołków Radny

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.