nr zarządzenia

w sprawie

data

uwagi

47/2018

zarządzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Nowogródek Pomorski

31.12.2018

 

46/2018

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2018 rok

31.12.2018

 

45/2018

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2018 rok

31.12.2018

 

44/2018

nadania regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski

20.12.2018

 

43/2018

powołania Pełnomocnika ds. Kontroli Wewnętrznej, restrukturyzacji i Rozwoju Gminy Nowogródek Pomorski

03.12.2018

 

42/2018

wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Nowogródek Pomorski

03.12.2018

 

41/2018

powołania Zastępcy Wójta Gminy Nowogródek Pomorski

03.12.2018

 

40/2018

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2018 rok

30.11.2018

 

39/2018

powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielania upoważnień i pełnomocnictw Skarbnikowi Gminy Nowogródek Pomorski

23.11.2018

 

38/2018

powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielania upoważnień i pełnomocnictw Skarbnikowi Gminy Nowogródek Pomorski

23.11.2018

 

37/2018

powołania komisji przetargowej

19.11.2018

 

36/2018

powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowogródek Pomorski

19.11.2018

 

35/2018

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2018r.

31.10.2018

 

34/2018

powołania Komisji do spraw stypendiów sportowych

26.10.2018

 

33/2018

sprzedaży środka trwałego – samochodu ciężarowego PEUGEOT BIPPER rok produkcji 2010

26.10.2018

 

32/2018

sprzedaży środka trwałego – autobusu AUTOSAN H9-20 rok produkcji 1992

26.10.2018

 

31/2018

sprzedaży działki nr 635/2 w Karsku w wyniku rokowań

26.10.2018

 

30/2018

powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego

15.10.2018

 

29/2018

ustalenia kwoty stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski w roku szkolnym 2019/2019

12.10.2018

 

28/2018

powołania Komisji Stypendialnej do spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Nowogródek Pomorski, ustaleniu jej zadań i trybu pracy

12.10.2018

 

27/2018

sprzedaży działki nr 229 w Giżynie

12.10.2018

 

26/2018

sprzedaży działki nr 191/6 w Trzcinnej

12.10.2018

 

25/2018

sprzedaży działki nr 83/4 w Nowogródku Pomorskim

12.10.2018

 

24/2018

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2018r.

28.09.2018

 

23/2018

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2018r.

31.08.2018

 

22/2018

powołania komisji przetargowej do otwarcia i oceny ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie rozgraniczenia działki nr 454/59 z działką nr 454/56 położonych w Nowogródku Pomorskim

27.08.2018

 

20/2018

sprzedaży działki nr 458/20 w Nowogródku Pomorskim

03.08.2018

 

19/2018

powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na realizację w 2018 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski oraz ustalenia regulaminu jej pracy

02.07.2018

 

18/2018

ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2018 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski

02.07.2018

 

17/2018

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2018r.

29.06.2018

 

16/2018

ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski.

21.06.2018

 

15/2018

zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Nowogródek Pomorski

13.06.2018

 

14/2018

Powołania Inspektora Ochrony Danych w Gminie Nowogródek Pomorski

13.06.2018

 

13/2018

wydzierżawienia części działki nr 683 w Karsku

13.06.2018

 

12/2018

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2018r.

30.04.2018

 

10/2018

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2018r.

30.03.2018

 

9/2018

użyczenia części lokalu świetlicy wiejskiej w Trzcinnej

27.03.2018

 

8/2018

sprzedaży działki nr 635/2 w Karsku

26.03.2018

 

6/2018

powołania komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

27.02.2018

 

5/2018

powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na realizację w 2018 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski oraz ustalenia regulaminu jej pracy.

27.02.2018

 

4/2018

powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

19.02.2018

 

4A/2018

ustalenia planów finansowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Nowogródek Pomorski na 2018 rok.

16.02.2018

 

3/2018

ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2018 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski

08.02.2018

 

2/2018

sprzedaży działki nr 635/1 w Karsku w wyniku rokowań

5.01.2018

 

1/2018

powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowogródek Pomorski

05.01.2018

 

1/2018

ustalenia Rocznego Planu Działania Gminy na 2018 rok

05.01.2018

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie 1/2018 pdf 1.25 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 1A/2018 pdf 715.80 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 2/2018 pdf 250.15 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 3/2018 pdf 245.06 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 4/2018 pdf 1.01 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 4A/2018 pdf 6.68 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 5/2018 pdf 868.67 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 6/2018 pdf 313.81 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 8/2018 pdf 262.58 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 9/2018 pdf 628.51 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 10/2018 pdf 1.07 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 12/2018 pdf 1.15 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 13/2018 pdf 391.35 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 14/2018 pdf 702.31 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 15/2018 pdf 6.86 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 16/2018 pdf 2.01 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 17/2018 pdf 1.14 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 18/2018 pdf 243.50 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 19/2018 pdf 857.99 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 20/2018 pdf 605.03 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 23/2018 pdf 1.52 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 24/2018 pdf 2.43 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 25/2018 pdf 1.20 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 30/2018 pdf 1.31 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 35/2018 pdf 1.69 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 36/2018 pdf 1.95 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 38/2018 pdf 750.26 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 39/2018 pdf 279.96 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 40/2018 pdf 2.44 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 41/2018 pdf 425.51 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 42/2018 pdf 2.78 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 43/2018 pdf 466.10 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 44/2018 pdf 11.45 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 45/2018 pdf 2.95 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 46/2018 pdf 1.05 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 47/2018 pdf 237.41 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 styczeń 2020 13:36 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 16 czerwiec 2021 12:22 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 16 czerwiec 2021 12:23 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 16 czerwiec 2021 12:23 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 16 czerwiec 2021 12:23 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 16 czerwiec 2021 12:23 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 16 czerwiec 2021 12:50 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16 czerwiec 2021 13:06 Piotr Uberman