nr zarządzenia

w sprawie

data

uwagi

34/2015

ustalenia regulaminu udzielania pomocy osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

31.12.2015

 

33/2015

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2015r.

31.12.2015

 

32/2015

wprowadzania „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych gospodarki materiałowej”, „Instrukcji gospodarki kasowej”, oraz określenia sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych i ochrony dokumentów

10.12.2015

 

31/2015

planu kont dla budżetu gminy oraz jednostek budżetowych

10.12.2015

 

30/2015

ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za dzień 26 grudnia 2015 r.

02.12.2015

 

29/2015

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2015r.

30.11.2015

 

27/2015

powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w trybie przetargu nieorganicznego

19.11.2015

 

26/2015

powołania Komisji ds. likwidacji pozostałych środków trwałych w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski

10.11.2015

 

25/2015

udzielenia pełnomocnictwa

10.11.2015

 

24/2015

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2015r.

30.10.2015

 

23/2015

sprzedaży działek nr 591/1, 589/2, 589/3 i 589/1 o łącznej powierzchni 0,3080 ha, położonych w obrębie Karsko

09.10.2015

 

22/2015

Powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na obszarze Gminy Nowogródek Pomorski dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

05.10.2015

 

21/2015

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2015r.

30.09.2015

 

20/2015

przeprowadzenia na terenie Gminy Nowogródek Pomorski ćwiczenia obronnego połączonego z realizacją elementów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

04.09.2015

 

19A/2015

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2015r.

31.08.2015

 

19/2015

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

17.08.2015

 

18/2015

powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum na obszarze Gminy Nowogródek Pomorski dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

13.08.2015

 

17/2015

terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasa III szkoły podstawowej oraz dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, dla uczniów z niepełno sprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących w roku szkolnym 2015/2016 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

07.08.2015

 

16/2015

ustalenia cennika usług dodatkowych związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz w sprawie stawek opłat za korzystanie z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Gminę Nowogródek Pomorski

03.07.2015

 

15/2015

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2015r.

30.06.2015

 

14/2015

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2015r. 

29.05.2015

 

13/2015

ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za dzień 15 sierpnia 2015 r.

20.05.2015

 

12/2015

sprzedaży działki nr 622 w Karsku

20.05.2015

 

11/2015

powołania Komisji do spraw stypendiów sportowych

28.04.2015

 

10/2015

ustalenia składu Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika na stanowisku urzędniczym ds. rozliczeń finansowych

20.04.2015

 

9/2015

powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Nowogródek Pomorski w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

20.04.2015

 

8/2015

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2015r.

31.03.2015

 

7/2015

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski

23.03.2015

 

6A/2015

zatwierdzenia inwentaryzacji składników majątkowych pozostałych środków trwałych przeprowadzonej w okresie od 31.12.2014r. do 20.01.2015

23.03.2015

 

6/2015

wprowadzenia w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

23.03.2015

 

5/2015

ustalenia cennika usług dodatkowych związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz w sprawie stawek opłat za korzystanie z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z przekroczeniem obowiązujących norm i przepisów świadczonych przez Gminę Nowogródek Pomorski

20.03.2015

 

4/2015

sprzedaży działki nr 116/2 w Giżynie

10.03.2015

 

3/2015

ustalenia składu Zespołu Interdyscyplinarnego

06.03.2015

 

2/2015

odwołania Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania nowego Przewodniczącego

06.03.2015

 

1/2015

ustalenia planów finansowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Nowogródek Pomorski na 2015 rok

17.02.2015

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie 1/2015 pdf 6.85 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 2/2015 pdf 224.46 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 3/2015 pdf 256.46 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 4/2015 pdf 248.68 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 5/2015 pdf 703.36 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 6/2015 pdf 1.58 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 6A/2015 pdf 241.77 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 7/2015 pdf 6.87 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 8/2015 pdf 1.33 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 9/2015 pdf 482.28 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 10/2015 pdf 251.89 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 11/2015 pdf 230.56 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 12/2015 pdf 251.88 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 13/2015 pdf 186.26 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 14/2015 pdf 1.34 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 15/2015 pdf 1,000.15 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 16/2015 pdf 437.84 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 17/2015 pdf 1.38 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 18/2015 pdf 548.29 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 19/2015 pdf 229.61 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 20/2015 pdf 590.37 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 21/2015 pdf 1.99 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 22/2015 pdf 589.15 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 23/2015 pdf 306.58 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 24/2015 pdf 1.17 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 25/2015 pdf 407.55 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 26/2015 pdf 236.40 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 27/2015 pdf 708.33 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 29/2015 pdf 1.94 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 30/2015 pdf 196.06 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 31/2015 pdf 1,011.88 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 32/2015 pdf 7.62 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 33/2015 pdf 2.28 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 34/2015 pdf 1.05 MB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 05 lipiec 2021 12:37 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 lipiec 2021 13:00 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 lipiec 2021 15:44 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 lipiec 2021 08:24 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 lipiec 2021 08:33 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 lipiec 2021 08:43 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 lipiec 2021 08:43 Piotr Uberman