nr zarządzenia

w sprawie

data

uwagi

43/2016

przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie lokalnego programu rewitalizacji na terenie Gminy Nowogródek Pomorski” realizowanego w ramach projektu współfinansowanego z Programu Pomoc Techniczna

31.12.2016

 

42/2016

ustalenia regulaminu wynagradzania pracowniku samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski

30.12.2016

 

41/2016

sprzedaży działki 635/1 w Karsku

30.12.2016

 

40/2016

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2016r.

30.12.2016

 

39/2016

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2016r.

30.12.2016

 

38/2016

scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Nowogródek i jej jednostkach organizacyjnych

28.12.2016

 

37/2016

zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Nowogródek Pomorski i jej jednostkach organizacyjnych

28.12.2016

 

36/2016

zarządzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Nowogródek Pomorski

19.12.2016

 

35/2016

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2016r.

30.11.2016

 

34/2016

powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego

03.11.2016

 

33/2016

sprzedaży działki nr 224/4 w Kinicach

07.10.2016

 

32/2016

sprzedaży działki nr 153 w Nowogródku Pomorskim

07.10.2016

 

31/2016

powołania rzeczoznawców ds. szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz, oraz sprzętu

06.10.2016

 

30A/2016

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2016r.

30.09.2016

 

30/2016

sprzedaży działki nr 30/63 w Kinicach

09.09.2016

 

29/2016

sprzedaży działki nr 30/62 w Kinicach

09.09.2016

 

28/2016

sprzedaży działki nr 30/61 w Kinicach

09.09.2016

 

27/2016

sprzedaży działki nr 30/60 w Kinicach

09.09.2016

 

26/2016

sprzedaży działki nr 30/59 w Kinicach

09.09.2016

 

25/2016

terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego oraz wniosków o dofinansowanie materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełno sprawnościami sprzężonymi w roku szkolnym 2016/2017

19.08.2016

 

24/2016

powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku

19.08.2016

 

23/2016

zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku

19.08.2016

 

22/2016

dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości w Parzeńsku

18.08.2016

 

20/2016

powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku

08.08.2016

 

19/2016

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku

21.07.2016

 

18/2016

dzierżawy na okres 10 lat działki nr 902/1 w Parzeńsku

30.06.2016

 

17/2016

dzierżawy na okres 10 lat działki nr 898/7 w Parzeńsku

30.06.2016

 

16/2016

dzierżawy na okres 10 lat działki nr 262/8 w Kinicach

30.06.2016

 

15/2016

dzierżawy na okres 10 lat działki nr 262/7 w Kinicach

30.06.2016

 

14/2016

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2016r.

30.06.2016

 

13/2016

powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na realizację w 2016 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski oraz ustalenia regulaminu jej pracy.

29.06.2016

 

12/2016

ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2016 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski

28.06.2016

 

11/2016

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2016r.

31.05.2016

 

10/2016

ustalenia cennika usług świadczonych przez Gminę Nowogródek Pomorski

12.05.2016

 

9/2016

powołania i funkcjonowania Lokalnego Zespołu Wykonawczego w zakresie realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myśliborskim na lata 2014-2019.

12.05.2016

 

8/2016

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2016-2025

05.04.2016

 

7/2016

wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków

04.04.2016

 

6/2016

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2016r.

31.03.2016

 

5/2016

sprzedaży działek nr 384 i 392 w Giżynie

08.02.2016

 

4/2016

ustalenia planów finansowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Nowogródek Pomorski na 2016 rok.

08.02.2016

 

3/2016

powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na realizację w 2016 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski oraz ustalenia regulaminu jej pracy.

04.02.2016

 

2/2016

ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2016 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski

03.02.2016

 

1/2016

ustalenia Rocznego Planu Działania Gminy na 2016 rok

05.01.2016

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie 1/2016 pdf 1.08 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 2/2016 pdf 253.85 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 3/2016 pdf 893.96 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 4/2016 pdf 7.11 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 5/2016 pdf 283.27 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 6/2016 pdf 1.15 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 7/2016 pdf 345.31 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 8/2016 pdf 3.69 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 9/2016 pdf 279.50 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 10/2016 pdf 509.13 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 11/2016 pdf 1.52 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 12/2016 pdf 280.83 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 13/2016 pdf 928.67 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 14/2016 pdf 983.50 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 15/2016 pdf 260.70 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 16/2016 pdf 264.82 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 17/2016 pdf 261.82 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 18/2016 pdf 261.28 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 19/2016 pdf 1,002.89 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 20/2016 pdf 302.98 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 22/2016 pdf 269.34 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 23/2016 pdf 182.07 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 24/2016 pdf 1.17 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 25/2016 pdf 2.25 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 26/2016 pdf 300.84 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 27/2016 pdf 300.91 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 28/2016 pdf 295.20 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 29/2016 pdf 302.08 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 30/2016 pdf 299.26 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 30A/2016 pdf 2.01 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 31/2016 pdf 331.15 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 32/2016 pdf 276.62 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 33/2016 pdf 272.18 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 34/2016 pdf 701.68 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 35/2016 pdf 2.14 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 36/2016 pdf 312.62 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 37/2016 pdf 900.77 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 38/2016 pdf 7.13 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 39/2016 pdf 1.51 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 40/2016 pdf 1.26 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 41/2016 pdf 271.73 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 42/2016 pdf 1.74 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 43/2016 pdf 1.29 MB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 styczeń 2020 13:43 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
wtorek, 14 styczeń 2020 13:47 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 lipiec 2021 12:42 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 lipiec 2021 12:44 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 lipiec 2021 12:51 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 lipiec 2021 12:51 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 lipiec 2021 12:51 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 lipiec 2021 12:52 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 lipiec 2021 12:52 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 06 lipiec 2021 09:28 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 lipiec 2021 09:39 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 lipiec 2021 09:46 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 lipiec 2021 09:59 Piotr Uberman