UCHWAŁA Nr 4 /2007

Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej

Nowogródek Pomorski w sprawie budżetu i wysokości składek udziałowych na rok 2007

 

 

Działając na podstawie § 27 pkt 1 Statutu Gminnej Spółki Wodnej w Nowogródku Pomorskim Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Nowogródku Pomorskim obradując w dniu 20 czerwca 2006 r.

Z a t w i e r d z a:

 

§ 1. Budżet na wykonanie robót konserwacyjnych w Gminnej Spółce Wodnej w Nowogródku Pomorskim na rok 2007 w wysokości 31.850 zł (Słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt zł)

W tym:

1. Składki członkowskie:

- odpłatność 1 ha obszaru konkurencyjnego przy zamuleniu średnio 40 cm -

465 zł/ha.

 

§ 2. Czynności finansowo-księgowe dokonywać będzie Urząd Gminy w Nowogródku Pomorskim z zastrzeżeniem bieżącej kontroli przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną GSW Nowogródek Pom.

 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Nowogródku Pomorskim, a jej ważność określa się do następnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Nowogródek Pom.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 13 styczeń 2020 17:20 Piotr Uberman