O G Ł O S Z E N I E
BRG.6840.5.2023.AW

Na podstawie art. 39  ust.  1   ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Wójt   Gminy   Nowogródek  Pomorski ogłasza:

 I I    p r z e t a r g     u s t n y    n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Giżyn 79

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana, grunt sklasyfikowany jako B

Nr działki

229

Powierzchnia

0,28 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00022210/2

Przeznaczenie nieruchomości

Brak planu; w studium uikzp gminy – obszary uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym, strefa ochrony układu przestrzennych lub ich fragmentów – Giżyn – strefy obejmujące trzy ulicowe kolonie chłopskie Giżyn Jabłonki przy drodze DP2112 (Giżyn Młyn-Nowogródek Pomorski), zabudowa przy drodze DP21082 (Giżyn-Rokitno), zabudowa przy drodze DG79004 (Giżyn-Karlin), działka znajduje się w obszarze rewitalizacji.

Sposób zagospodarowania

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym, teren nieużytkowany, porośnięty krzewami oraz zadrzewieniem.

Uzbrojenie działki

Droga asfaltowa, sieć wodociągowa, studnia, zbiornik bezodpływowy na ścieki, sieć energetyczna z dwoma słupami posadowionymi na terenie działki (wyłączone z użytkowania).

Cena wywoławcza

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, o którym mowa w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.)

80.000,00 zł        

Wadium

5.000,00 zł       

Terminy poprzednich przetargów: I – 17.05.2024 r.

Działka nr 229 w Giżynie przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 

Przetarg odbędzie się dnia 26.07.2024 r. o godz. 1000  w sali nr 3 Urzędu Gminy  Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 22.07.2024  r. do kasy tut. Urzędu lub na konto: GBS  O/Myślibórz  Nr 24835500090046889720000002, tak aby sprzedający mógł to w tym dniu zweryfikować. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nowogródek Pomorski, dnia 18.06.2024 r.                               

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Giżynie                         
  3. Na stronach internetowych: nowogrodekpomorski.pl i www.bip.nowogrodekpomorski.pl

w okresie od  19.06.2024  r. do dnia 26.07.2024 r.

 

 

 

 

Osoba do kontaktu: Aneta Witków Kierownik Biura Rozwoju Gminy tel. 957471711 email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 19 czerwiec 2024 08:46 Piotr Uberman