O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6845.8.2015.AW

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do dzierżawy:

Położenie nieruchomości

Nowogródek Pomorski

Określenie nieruchomości

działka nie zabudowana

Nr działki

405/3

Powierzchnia działki

4,9994 ha

Przeznaczenie działki i zagospodarowanie terenu

brak planu, ŁIV, ŁV, PsIV, N, W

teren nie zagospodarowany

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00035125/3

Obciążenia

brak

Uzbrojenie

droga gruntowa

Okres dzierżawy

do 3 lat

Wywoławcza wysokość czynszu

1.000 zł rocznie

Oferty dzierżawy z podaną wartością czynszu dzierżawnego w formie pisemnej należy składać w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 do dnia 31 lipca 2015 r. Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża dzierżawcę.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Nowogródku Pomorskim od dnia 3 lipca 2015 r. do dnia 27 lipca 2015 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 15:49 Piotr Uberman