O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6845.2.2016.AW

 

Wójt Gminy w Nowogródku Pomorskim działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości

w y k a z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych dodzierżawy:

Położenie nieruchomości

Parzeńsko

Określenie nieruchomości

działka nie zabudowana

Nr działki

892

Powierzchnia działki

0,73 ha

Przeznaczenie działki i zagospodarowanie terenu

brak planu, R-V, R-VI, Ps-V

teren zagospodarowany rolniczo

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00041526/9

Obciążenia

brak

Uzbrojenie

droga gruntowa

Okres dzierżawy

do 3 lat

Wywoławcza wysokość czynszu

160 zł rocznie

 

Oferty dzierżawy z podaną wartością czynszu dzierżawnego w formie pisemnej należy składać w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 do dnia 15 kwietnia 2016 r. Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Parzeńsku i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 16 marca 2016 r. do dnia 7 kwietnia 2016 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 15:31 Piotr Uberman