O G Ł O S Z E N I E

BRG.6845.3.2019.AW

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) oraz Zarządzenia Nr 11/2019 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę/najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do dzierżawy:

 

Położenie nieruchomości

Nowogródek Pomorski

Określenie nieruchomości

działka niezabudowana

Nr działki

65

Powierzchnia działki

1,37 ha

Przeznaczenie działki i zagospodarowanie terenu

brak planu, RIIIa-1,37 ha

teren zagospodarowany użytkowany rolniczo

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00040677/5

Uzbrojenie

droga gruntowa

Okres dzierżawy

10 lat

Cel dzierżawy

rolny

Wywoławcza wysokość czynszu

548 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat

do 31 marca

 

Termin, miejsce i warunki przetargu na ww. nieruchomość zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

 

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Nowogródku Pomorskim oraz na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 15 kwietnia 2019 r. do dnia 10 maja 2019 r.

 

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Krzysztof Mrzygłód

 

 

 

 

Ul. A. Mickiewicza 15,

74-304 Nowogródek Pomorski

tel./fax 95 747 1760 - tel. 957471711, 957471781, 957471891

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /3w148ejqvs/SkrytkaESP

www.nowogrodekpomorski.pl

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 14:50 Piotr Uberman